English
İdare Hukuku

İdare Hukuku

  • İptal Davaları
  • Tam Yargı Davaları

İptal Davaları

Rekabet Kurumu’nun karar organı olan Rekabet Kurulu tarafından teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerine Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında nispi (4054RKHK-16) ve süreli (4054RKHK-17) idari para cezaları verilmektedir.
 
Rekabet Kurulu’nun, idari para cezaları dahil, kararlarına karşı yargı yolu açık olup yetkili ve görevli merci Ankara İdare Mahkemeleri’dir.
 
Rekabet Kurulu kararlarına karşı dava açma süresi 60 gündür.

Tam Yargı Davaları

 

Faaliyet Alanları