English
ÇİMENTO Sektör Araştırma Raporu

ÇİMENTO Sektör Araştırma Raporu

Toplam üretim ve tüketim miktarları bakımından Dünya’nın önde gelen pazarlarından olan Türk çimento sektörü, özellikle inşaat alanındaki büyüme ile birlikte büyük önem kazanmıştır. Gerek altyapı gerekse üstyapı birimlerinin önemli girdi kalemlerinden birisini oluşturmasının yanı sıra, gelişen üretim teknolojilerine uyum sağlaması ile de bağlantılı sektörlere rekabetçi anlamda önemli bir dinamizm kazandırmaktadır.

Çimento sektörünün önemi, konunun Rekabet Hukuku kapsamında da dikkatle incelenmesini gerektirmiştir. Rekabet Kurumu’nun faaliyete geçtiği Kasım 1997 tarihinden bu yana hakkında rekabet ihlali iddiasıyla çok sayıda şikâyet bulunan ve bunun sonucu olarak sıklıkla önaraştırma ve soruşturma yapılan sektörler arasında bulunmaktadır. Bugüne kadar Rekabet Kurumu tarafından tamamlanmış çok sayıda önaraştırma ve soruşturma bulunmaktadır. Birçok kez üretici firmalarda yerinde incelemenin gerçekleştirildiği çimento sektörü, Rekabet Kurulu tarafından verilen rekabet ihlali cezaları toplamından aldığı %4.3 pay ile en fazla idari para cezası uygulanan dördüncü sektör, yalnızca imalat sanayi sektörleri alındığında ise ilk sektör konumundadır. Bu veriler çimento sektörünün Rekabet Kurumu tarafından bugüne kadar, formal yöntemler ile (önaraştırma ve soruşturma) kapsamlı bir şekilde incelendiğini ve sektörde rekabetin kısıtlanmasının önüne geçmek adına cezai yaptırımların uygulamaya konulduğunu göstermektedir.

Sektör hakkındaki rekabet ihlali iddiaları genel olarak; yatay fiyat tespiti, müşteri ve pazar paylaşımı, anlaşma yapmayı reddetme, alt pazar olan hazır beton pazarındaki teşebbüsler aleyhine hâkim durumu kötüye kullanma gibi iddiaları içermektedir.

Kaynak: Rekabet Kurumu, Çimento Sektör Araştırması, Haziran 2016, Ankara